Ако в миналото Холешовице е нарицателно за работнически квартал и дим на фабрични комини, то през последните десет-петнайсет години тази част на Прага полека-лека се превърна в моден Read More